Conflict tussen ondernemers

De feiten

Een klein taxibedrijf heeft heel veel schade geleden doordat de diensten van één van de grote telecomproviders gedurende meer dan een week onderbroken waren.

De belangen

Het taxibedrijf heeft veel omzetverlies geleden. Het verloor klanten en heeft ook bijkomende kosten gemaakt om toch maar haar klanten op de één of andere wijze te bereiken. Het bedrijf begroot de schade op meer dan 30.000 EUR.
Het machtige telecombedrijf wil geen schadevergoeding betalen omdat de schuldige een onderaannemer zou zijn die aan de leidingen aan het werken was en een leiding had doorboord.
De algemene voorwaarden van het telecombedrijf stellen dat zij niet verantwoordelijk is voor dergelijke fouten van een derde en in elk geval kan ze nooit verplicht worden meer dan 500 EUR schadevergoeding te betalen.

Het vinden van een win-win oplossingen

De zaak komt toch voor de rechtbank op initiatief van het taxibedrijf en een bemiddelaar wordt aangeduid.
Beide partijen komen tegenover elkaar te staan en door tussenkomst van een bemiddelaar luisteren ze naar elkaars bekommernissen en standpunten. Voor het taxibedrijf is vooral van belang dat zij de financiële schade op gelijk wijze kan recupereren. Voor de telecomprovider is het belangrijk dat haar reputatie niet wordt geschaad door negatieve publiciteit en dat zij een klant kan behouden.

Partijen komen tot een akkoord

De telecomprovider betaalt een beperkt bedrag aan schadevergoeding maar voor de komende jaren biedt zij het taxibedrijf een zeer gunstig abonnement aan waardoor het telecombedrijf zich verzekert van de klantenbinding.

De slimme ondernemer is voorbereid en laat zich tijdig bijstaan door een bemiddelaar!