Een huurgeschil

De feiten

Als een huurder de huur niet betaalt is een verhuurder ontevreden.

De onbetaalde verhuurder is ook niet geneigd om ervoor te zorgen dat de stormschade aan de woning wordt hersteld.

De spanning loopt op. De huurder komt zijn betalingsverplichting niet na. De verhuurder komt zijn onderhoudsverplichting niet na.

Zowel de verhuurder en de huurder kunnen zich tot de rechtbank wenden om de andere te laten veroordelen of ze kunnen beroep doen op een bemiddelaar.

De belangen en bezorgdheden

Een bemiddelaar zal luisteren naar het verhaal van beide partijen en samen met de betrokkenen nagaan wat voor hen nodig is om het conflict op te lossen.

De bemiddelaar brengt de verhuurder en de huurder samen aan tafel. Door naar elkaars verhaal te luisteren begrijpen ze elkaars positie. De verhuurder begrijpt dat de huurder door een lang aanslepende ziekte het moeilijk heeft gehad om de huur te betalen en huurder begrijpt dat de verhuurder wacht op een tussenkomst van de verzekering om de stormschade te herstellen.

Op zoek naar een win-win oplossing

Samen met de bemiddelaar zoeken de verhuurder en de huurder naar oplossingen en uiteindelijk wordt overeengekomen dat de huurder de huurachterstal zal afbetalen over een periode van 6 maanden en de verhuurder verbindt zich er ook toe om de stormschade binnen de 6 maanden te herstellen.

De slimme ondernemer is voorbereid en laat zich tijdig bijstaan door een bemiddelaar!